Coach

Jag coachar inom ett brett område och är specialiserad på projekt och då framförallt inom IT.
Jag är specialiserad på karriärcoaching både för arbetssökande och chefer. Jag coachar oftast individuellt men kan också genomföra coaching av grupper. Antingen själv eller genom mitt nätverk.

Mina styrkor är lyhördhet, bred erfarenhet från olika branscher samt förmågan att kunna se alternativa vägar och att tillsammans med klienten hitta dessa samt nå dem.