Tjänster

Diomedea verkar inom flera områden:

  • Coaching
  • Mentorskap

Utöver de kommersiella tjänsterna verkar jag också som god man. Ett sätt att göra samhällsnytta och betala tillbaka till de som behöver det.