Mål

Företagets mål är att erbjuda tjänster inom coaching och mentorskap.

Målgruppen är framförallt management.

I nuläget är Diomedea och Håkan liktydigt men ambitionen är att ha fler medarbetare eller partners som verkar inom samma bransch och då speciellt inom coachning.