Presentation

Nu är jag certifierad på nivå ett, ACC. Associate Certified Coach. 

Med min unika kombination av certifierad coach och senior företagsledare kan jag både vägleda din egen process och ge konkreta råd baserat på min gedigna erfarenhet och omfattande utbildning.

Jag har verkat inom IT-branschen sedan mitten av sjuttiotalet och har jobbat inom de flesta IT-områdena, både som anställd och med egen verksamhet.
Under 2008 utbildade jag mig till Coach genom Leapfrog AB. Leapfrog är ett av få företag som helt följer och är certifierade av ICF, International Coaching Federation.

Jag är sedan 2015 diplomerad coach på PCC nivå.