Erbjudande

Det är inte alltid lätt att veta vilka tjänster man skall nyttja. Därför har vi ett erbjudande för att underlätta valet.

Det är uppdelat i tre delar:

  1. Förutsättningslöst första möte för att bedöma behov och för att göra en första nulägesanalys. Denna del är kostnadsfri och omfattar högst två timmar, antingen i grupp eller enskilt.
  2. Om behov finns genomförs en Workshop för att komma vidare i analysen från steg ett. Denna omfattar en halvdags workshop och utöver det sammanställning av resultatet. Kostnad för denna är 2 000 SEK.
  3. Beroende av resultatet från steg ett och två beslutas om hur gå vidare. Alternativen kan vara coachning, mentorskap eller annat.
  4. Om valet blir coachning erbjuder vi nu ett paket om sex träffar där den första och sista genomförs live. De övriga genomförs via telefon. Kostnad för detta är 4 000 SEK.