Diomedea

Efter att ha verkat inom IT-branschen med allt från drift till ledande befattningar är det nu dags att starta något nytt där min erfarenhet från mitt yrkesliv kommer till nytta

Redan 2007 bestämde jag mig för att byta karriär från IT till att jobba med utveckling av ledare som coach och mentor.

2008 genomförde jag den grundläggande utbildningen och blev diplomerad coach på ACC-nivå, Associate Certified Coach enligt ICF, International Coach Federation.

Sedan dess har jag jobbat parallellt inom IT och med framförallt coachning. Tyngdpunkten har varit på IT-sidan men nu är det dags för förändring.

Jag erbjuder nu coachning enligt nedan:

Varje klient får coachning cirka en timma per gång vid sex tillfällen. Coachingen genomförs varannan eller var tredje vecka efter individuell överenskommelse.

Den kan genomföras både i personligt möte eller via telefon.

Priset för en serie om sex tillfällen för en klient är 5 000 SEK.

Se beskrivning av utbildningen och av coachning på

www.leapfrogab.se

www.icfsverige.se

www.coachfederation.org