Diomedea

Nu är det dags att renodla verksamheten till coaching och mentorskap.
Jag är utbildad enligt ICF :s etiska riktlinjer och kärnkompetenser. Min utbildning har jag genomfört på Leapfrog AB och är diplomerad på ACC och PCC nivå.

För att underlätta valet av att genomföra coaching eller annat alternativ för att komma framåt erbjuder jag nu ett koncept i tre steg som underlättar beslutsvägarna.

Steg ett är att träffas för ett förutsättningslöst möte där personkemi och förutsättningar kan  hanteras.
Steg två är att genomföra en workshop om det avser en grupp. Detta för att avgöra nuläget och ett önskat läge och vad som behöver göras för att nå det önskade läget.
Steg tre kan vara till exempel mentorskap, utveckling av processerna eller coaching. Eller en kombination av dessa.

Priset för ovanstående är:
Steg ett är kostnadsfritt.
Steg två kostar 2 000 SEK för en session omfattande upp till tre timmar exclusive sammanställning av resultatet.
Steg tre enligt offert beroende av omfattning och tjänst.

Se beskrivning av utbildningen och av coachning på:
www.leapfrogab.se
www.icfsverige.se
www.coachfederation.org