Diomedea

Nu 2017 har jag äntligen certifierat mig på ACC-nivå

Nu är det dags att renodla verksamheten i Diomedea till coachning och mentorskap.

2008 genomförde jag den grundläggande utbildningen och blev diplomerad coach på ACC-nivå, Associate Certified Coach.

2015 genomförde jag nästa steg i utbildning och är sedan dess diplomerad på PCC-nivå, Professional Certified Coach.